Nuoren addiktin omakuva ei kehity kuten muilla

Nuoren addiktin omakuva ei kehity kuten muilla

Nuoren addiktin elämä on usein sekaisin. Huumekoukkuun jäänyt pystyy harvoin kantamaan vastuuta omasta elämästään. Vuokrat jäävät maksamatta, asunto siivoamatta ja ruoka laittamatta. Kun kaikki pyörii vain huumeiden ja niiden ostamisen ympärillä, ei muulle elämälle jää aikaa. Nuoren addiktin omakuva ei useinkaan kehity samalla tavoin kuin muilla.HÄVITTÄMINEN

Monet addiktit ikään kuin kadottavat oman persoonansa huumeisiin. Addikti harvoin ehtii pysähtyä miettimään omaa kehitystään ja minäkuvaansa. Usein käykin niin, että teini-ikäisenä huumekoukkuun jäänyt addikti jää kehityksessään teini-ikäisen tasolle. Kasvua ja kehitystä ei tapahdu, kun pää on jatkuvasti sekaisin ja huumeidenkäyttö ohjaa elämää.

Tämä ei tarkoita, että addikti olisi jotenkin henkisesti typerä tai lapsentasoinen. Huumeet vain saavat aikaan sen, että nuoren addiktin omakuva jää sille tasolle, jolla se oli ennen kuin huumeet tulivat mukaan kuvioihin.

Nuori addikti ei kasva aikuiseksi

Kuten sanottu, nuoren addiktin omakuva ei kehity samaan tahtiin kuin sellaisilla nuorilla, jotka eivät käytä huumeita tai muita haitallisia päihteitä. Siinä missä muut nuoret oppivat kantamaan vastuuta, toimimaan epäitsekkäästi ja arvioimaan myös omaa toimintaansa kriittisesti, addikti jää usein teini-ikäisen tasolle. Addikti ei yksinkertaisesti näe itseään aikuisena, vaan edelleen samanlaisena nuorena kuin huumeiden käytön alkaessa. Addiktikaan ei ole älyllisesti vajavainen ja moni saattaakin havahtua huomaamaan sen, että oma elämä ei kulje samaa tahtia päihteettömien nuorten kanssa.

Tämä saattaa laskea nuoren addiktin itseluottamusta ja vaikeuttaa addiktiosta eroon pääsemistä. Huono itseluottamus ja puutteellinen omakuva ovat asioita, jotka saavat monet addiktit kokonaan luovuttamaan ja katoamaan jälleen takaisin huumehelvettiin. Nuoren addiktin omakuva onkin asia, jota ammattilaisten tulisi tukea etenkin silloin, kun nuori on pyristelemässä irti huumeista ja niiden mukanaan tuomasta sekasorrosta.

Nuoren addiktin omakuva ei kuitenkaan usein ole päällimmäisenä nuoren addiktin omassa mielessä. Kun huumeiden käyttö on jatkuvaa ja tuntuu vielä addiktin omasta mielestä hohdokkaalta, millekään muulle ei riitä aikaa. Addiktin päivät kuluvat huumeita käyttäen ja huumeiden käyttöä miettien tai huumeista toipuen. Kun edes syömiselle tai nukkumiselle ei riitä aikaa, omakuvan miettiminen tuskin käy edes nuoren addiktin mielessä.

Usein addiktin ystäväpiiri koostuu lähinnä toisista addikteista. Oma itsekäs ja huumekeskeinen käytös saattaakin tuntua normaalilta, kun päivittäisessä elämässä ei ole päihteettömän ja aikuisen ihmisen mallia. Vanhoista tuttavuuksista eroon pääseminen ja uusien ystävyyssuhteiden solmiminen ei kuitenkaan onnistu, ellei addikti ole valmis jättämään huumeiden käyttämistä taakseen. Lopettamiseen tarvitaan aina oma päätös, eikä addiktin omakuvaa voi lähteä väkisin kehittämään aikuisempaan suuntaan. Ainoa mahdollisuus on huumeiden jättäminen kokonaan.

Omakuvan kehitys addiktion jälkeen

Kun nuori tekee päätöksen ja päättää lopettaa huumeiden käyttämisen, on matka normaaliin elämään vasta alussa. Joku saattaa ajatella, että ensimmäiset viikot vieroitusoireineen olisivat vaikeimmat, mutta tosiasiassa vieroitusoireiden läpi jaksaminen on se helpoin vaihe.

Useimmat narkomaanit lopettavat käyttämisen sairaalassa tai vieroitushoitoklinikalla. Näissä laitoksissa addikti saa keskittyä omaan paranemiseensa ja apua vieroitusoireisiin ja pahaan oloon on saatavilla ympäri vuorokauden.

Tämä jakso kestää usein muutamasta viikosta kuukauteen. Kun katkaisuhoito on onnistuneesti suoritettu, moni uskoo parantuneensa addiktiosta. Fyysiset oireet ovat ehkä helpottaneet, mutta henkiset syyt eivät. Siksi on tärkeää, että nuori addikti hakeutuu hoidon piiriin myös katkaisuhoitojakson jälkeen. Erilaiset keskusteluryhmät ja terapia auttavat siinä, että nuoren addiktin omakuva pääsee jälleen kehittymään.

Nuoren addiktin omakuva lähtee kehittymään pikkuhiljaa, kun riippuvuus ja huumeet jäävät taakse. Lipsuminen vanhaan elämään saattaa kuitenkin tässä vaiheessa tuntua houkuttelevalta, koska omakuvaa täytyy työstää ja kasvukivut eivät useinkaan tunnu mukavilta.

Moni saattaa katua hukkaan heitettyjä vuosia huumeiden parissa, moni taas huomaa olevansa yksinäinen nyt, kun vanhat huumepiirit ovat jääneet taakse. Usein myös ne syyt, jotka ajoivat nuoren huumeiden pariin palaavat takaisin. Ne täytyykin ehdottomasti käsitellä ammattilaisen kanssa, jotta nuori ei ajautuisi takaisin vanhoihin ja haitallisiin käytösmalleihin. Terapian ja keskusteluavun avulla addiktin omakuva lähtee kehittymään ja saavuttaa aikanaan saman tason kuin muillakin ihmisillä.

Omakuvan kehittyminen ja kasvu edellyttävät kuitenkin aina sitä, että huumeet ovat poistuneet nuoren elämästä. Läheisten kannattaakin olla tukemassa nuoren addiktin katkaisuhoitoa, vieroittautumista huumeista ja kasvua omaksi itsekseen.